ตารางการปฏิบัติงาน

ตารางการให้บริการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเขวาทุ่ง
อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด

วัน

08.30-12.00 12.00-13.00 13.00-16.30
จันทร์ ตรวจรักษาโรคทั่วไป พักเที่ยง ตรวจรักษาโรคทั่วไป,เยี่ยมบ้าน
อังคาร ตรวจรักษาโรคทั่วไป,ฝากครรภ์ พักเที่ยง ตรวจรักษาโรคทั่วไป,เยี่ยมบ้าน
พุธ ตรวจรักษาโรคทั่วไป,คลินิคเบาหวาน,ความดันโลหิตสูง พักเที่ยง ตรวจรักษาโรคทั่วไป,เยี่ยมบ้าน
พฤหัสบดี ตรวจรักษาโรคทั่วไป ,คลินิกวางแผนครอบครัว พักเที่ยง ตรวจรักษาโรคทั่วไป,เยี่ยมบ้าน
ศุกร์ ตรวจรักษาโรคทั่วไป,คลินิกผู้สูงอายุ,อนามัยโรงเรียน พักเที่ยง ตรวจรักษาโรคทั่วไป,เยี่ยมบ้าน

หมายเหตุ งานแพทย์แผนไทยบริการวันจันทร์-ศุกร์ เวลา08.30-16.30 น.

คลินิกสุขภาพเด็กดีทุกวันที่15ของเดือน

ตรวจพัฒนาการเด็กทุกวันพฤหัสบดีที่ 2และ4ของเดือน

%d bloggers like this: