ข้อมูลบุคลากร

บุคลากรภายในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเขวาทุ่ง
 
 
นายดำรงค์ เล็กพลอย
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ  ผอ.รพ.สต.
 
   
   
นางสำเภา สุ่มมาตย์ 
เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน
   
 

 

 

   
นางสุพรรณี วงศ์พิมล
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
นางณัฐธิดา ศิริเกตุ
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: